Period- och årsbokslut

Som auktoriserad Redovisningskonsult tillämpar Kamrertjänst REKO (Svensk Standard för Redovisningstjänster)

Detta innebär som vi ser det att vi i första hand levererar periodrapporter med mycket hög kvalitét.

Man kan spetsa till det och säga att vi nästan inte jobbar med bokslut…

Nuläge och framtid är våra nyckelord!

Som Auktoriserad Redovisningskonsult har vi behörighet att lämna bokslutsrapporter enligt Svensk Standard för Redovisningstjänster REKO.