Fakturering

Vi  fakturerar, skickar ut påminnelser etc.
Vi kan även förmedla inkassotjänster om detta skulle vara nödvändigt.

Vid alla fakturerings/inkassouppdrag är det viktigt
att ni lämnar fullgoda specifikationer till oss för att vi skall kunna göra ett effektivt och bra arbete åt er.