Årsredovisningar

Ett aktiebolag ska för varje räkenskapsår upprätta och skicka sin årsredovisning och, när så krävs, även revisionsberättelsen till Bolagsverket. Detta gäller oavsett om företaget har drivit verksamhet eller har varit vilande.

Årsredovisningen och, när så krävs, även revisionsberättelsen ska ha enligt lag  vara Bolagsverket tillhanda senast sju månader efter räkenskapsårets utgång. Om inte handlingarna kommer in i tid påför Bolagsverket aktiebolaget en förseningsavgift.

Kamrertjänst kan hjälpa dig att både upprätta årsredovisningen och se till att den kommer in i tid.